Сервіс


Кожен лічильник тепла відображає дані, про теплову потужність, витрати і температурах теплоносія. Між цими даними існує жорсткий взаємозв’язок, який описаний простою формулою, знаючи будь-які три з чотирьох складових якою, можна визначити і четверту складову.

Цей алгоритм і лежить в основі програми перевірки показань лічильника тепла. Для перевірки необхідно заповнити будь-які три з чотирьох порожніх комірок у наведеній вище формі.

Наприклад, ввести дані про витрати і температурах теплоносія визначені за показаннями лічильника тепла, в результаті розрахунку буде визначена величина миттєвої теплової потужності відповідної заданим параметрам. Якщо розрахована теплова потужність збіглася з тепловою потужністю показаної лічильником тепла – це означає, що лічильник розраховує споживання тепла – вірно. Ну, а якщо значення не збіглися — саме час розпломбувати прилад обліку і відправити його на перевірку.

Зняття показань з лічильника тепла повинно виконуватися від 1 до 4 разів на місяць, в залежності від вимог теплопостачальної організації.

Результати кожного зняття заносять в журнал обліку теплоспоживання, форма якого затверджена теплопостачальною організацією, а після закінчення звітного періоду переносяться у відомість обліку і передаються в теплопостачальну організацію.

Формула для перевірки показань теплолічильника:

Q = G * (t1 – t2)
Q – миттєва теплова потужність, ккал/год
G – масова витрата теплоносія, кг/год
t1 – температура теплоносія в подавальному трубопроводі, °C
t2 – температура теплоносія в зворотному трубопроводі, °C